Vykurovanie prostredníctvom fotovoltaických panelov počas zimného obdobia

Fotovoltaické panely sú čím ďalej tým častejšie inštalované na strechy rodinných domov alebo budov. Je to efektívny spôsob, ako vyrobiť elektrickú energiu, ktorú môžeme použiť na ohrev teplej vody, alebo vykurovanie. Na výrobu elektriny využíva fotovoltaický panel slnečnú energiu. Preto ich výkonnosť a účinnosť je závislá od množstva slnečných lúčov, ktoré na ne dopadá. Najviac energie dokážu vytvoriť, ak sú inštalované na šikmú strechu orientovanú na juh, či juhozápad. Zároveň by sme mali vybrať také miesto na streche, na ktoré nedopadá tieň z komínov, stromov, či stĺpov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti domu.

solární panely

Kedy je najvyššia účinnosť fotovoltaických panelov

Fotovoltaické panely delíme na tri druhy, ktoré sa od seba líšia účinnosťou, kvalitou a cenou. Všetky sa vyrábajú z kremíka. Rôznym spracovaním kremíka vznikajú monokrištalické, polykrištalické alebo amorfné články panelov. Účinnejšie a najviac predávané sú monokrištalické typy panelov. Účinnosť a výkon okrem umiestnenia ovplyvňuje aj dopad slnečných lúčov. Avšak fotovoltaické systémy fungujú spoľahlivo aj v zimnom období. Nepotrebujú priame slnečné žiarenie na to, aby dokázali vyrábať elektrinu, dokážu ohrievať vodu, aj keď je napríklad zamračené. Pri nízkych teplotách môže byť výkon dokonca vyšší, aj napriek tomu, že celková výroba elektrickej energie je nižšia ako v letnom období. Avšak aj počas zimy dokážu fotovotaické panely čiastočne pokryť náklady na ohrievanie vody. Výkonnosť môže znížiť aj vrstva snehovej pokrývky pri intenzívnom snežení. Fotovoltaické panely majú hladký a klzký povrch, a tak akonáhle zasvieti slniečko, mal by sneh ľahko skĺznuť dole.

fve

Výhody fotovoltaických panelov

Pre majiteľov rodinných domov, ktorí využívajú fotovoltaické panely na výrobu elektriny sú najväčším pozitívom nízke prevádzkové náklady. Keďže slnečná energia je pre každého zadarmo, získavanie energie z nej je v podstate nulové. Samozrejme, treba počítať s počiatočným nákladmi, ktoré vznikajú pri zmene systému vykurovania, ale tie sa časom vrátia. Ďalšou výhodu fotovoltaických panelov je, že nevypúšťajú do ovzdušia žiadne škodlivé emisie, alebo plyny a nevytvárajú žiadny hluk. Ich využívanie je bezpečné, spoľahlivé a so zárukou dlhej životnosti. Zároveň sú plne recyklovateľné, nakoľko sú vyrábané z materiálov, ktoré môžu byť opäť spracované.
Ponuku kvalitných fotovoltaických systémov nájdete na stránke https://www.viessmann.sk. Spoločnosť sa zaoberá vývojom špičkových technológii pre vykurovacie, priemyselné a chladiace systémy.

You May Also Like