Kotly na drevo a aké chyby robia ich majitelia

Kotly na drevo, neodmysliteľná súčasť vykurovacieho systému zrejme každého staršieho rodinného domu. Pri využívaní kotlov na drevo je nutné dodržiavať niekoľko zásad, ktoré je potrebné dodržiavať pre správne temperovanie v dome. Ak nie sú plne rešpektované zo strany majiteľov domu, častokrát dochádza k problémom spojeným s dosiahnutím požadovanej teploty v dome, skracovaniu životnosti kotlov na drevo alebo situácia zájde až tak ďaleko, že je potrebný pravidelný servis profesionálnou firmou.

palivové dřevo

Kotly na drevo a ako s nimi správne vykurovať

Jedným zo základných problémov môže byť nedostatočný ťah komína. Kotly na drevo by v tomto ohľade nemali mať nikdy uzatvorenú komínovú klapku. Jej funkciou nie je ovplyvňovanie spaľovania, ale regulácia komínového ťahu. Rovnako tak je dôležitá pravidelná kontrola dymovodov a komína. Pri nich môže byť problémom nadmerné zanesenie, v dôsledku čoho opäť nemusí mať komín požadovaný ťah. Ak problém pretrváva, dajte situáciu preveriť kominárovi. Ten preverí ťah komína tak, aby bol v súlade s požiadavkami výrobcu kotla. V krajnom prípade prichádza do úvahy i úprava samotného komína. Uvedenému problému teda viete tiež predísť tak, že si dáte komín odborne preveriť na bezpečnú prevádzku.

táborák

V praxi sa často vyskytujúcim problémom pri kotloch na drevo sú tesniace šnúry v dvierkach a dvierka samotné. Problém so šnúrkami vyriešite v zásade jednoducho, pričom riešením je ich výmena. Táto súčasť kotlov na drevo podlieha prirodzenému opotrebeniu, preto aj šnúrky vyžadujú pravidelnú kontrolu. Dvierka neodporúčame otvárať príliš rýchlo. Pomalším otvorením pozitívne ovplyvníte prirodzený ťah komína, ktorý predsa musí vytiahnuť prebytočný dym.

V praxi sa opäť často vyskytujúcim problémom je palivo. Medzi majiteľmi kotlov ešte stále existuje pomerne veľká skupina ľudí, ktorá je kvôli úspore malej sumy finančných prostriedkov ochotná zakúriť i starším nábytkom či inak upraveným dreveným materiálom. Do kotla by sme však mali rozhodne pridávať výlučne palivo, na ktoré je určený a aké nám odporúča výrobca. V návode nám predsa vždy komunikuje špecifický typ paliva. Ak toto odporúčanie nie je rešpektované, v prípade poruchy v rámci záručnej doby nám refundácia nemusí byť uznaná. Ak je však kotol určený na viaceré druhy paliva, nezabúdajte na skutočnosť, že s najväčšou pravdepodobnosťou bude mať pri každom z nich aj iný výkon.

Ďalšie zaujímavé informácie nájdete na internetovej stránke http://vykurovanie24.sk/.

You May Also Like