Ambícia dnešnej doby: sme schopné zmeniť svet?

Už od samotného začiatku, historického dávna, dlhokánskeho časového úseku sa žene v spoločnosti pripisovali určité schopnosti i neschopnosti. Podobne ako v prípade jej opačného pohlavia, sme nútení hovoriť o excelentnej diferenciácii týkajúcej sa spoločenského postavenia, vzájomného sa videnia a určovania špecifických vlastností: žena – majsterka v kuchyni, muž – nespochybniteľný mozog kmeňa, určitého spoločenstva, hlava rodiny.

svoboda

Žena – tvor vnímavý a citlivý, ba dokonca až precitlivelý, muž, naopak, racionálne zoskupenie mäsa a kostí, ktoré vlastne nie je predurčené k prejavu vyšších emócií. Na začiatku 21.storočia sa dotýkame tejto problematiky na jej intímnych, doteraz nedotknutých partiách: žena túži po zmene. Jej duch sa už nedokáže uspokojiť so stereotypným videním, zaškatuľkovanou koncepciou a nespochybniteľnou mienkou v spoločnosti. Sociálne videnie tohto pozoruhodného tvora privádza do oázy, kde sa rozhodol pre zmenu.

Nerešpektovanie stanovených noriem: problém z hľadiska spoločnosti?
Hovoríme o ambícii, ku ktorej spoločnosť zrejme nikdy predtým nebolo natoľko blízko. Žena dnešnej doby sa rozhoduje zobrať život do svojich rúk. Možno nám nie je celkom jasný dôvod takto vedeného kroku. Čo nás vlastne núti zaobstarať našu rodinu po finančnej stránke, keď celý blahobyt má v dlaniach muž? Prečo sa silou mocou vrháme v ústrety mužským záležitostiam, keď na tie naše miestami zabúdame? Je zvláštne, že kariéra obsadzuje naše primárne miesta v rebríčkoch, zatiaľ čo kuchyňa, starostlivosť o potomkov a vôbec zakladanie rodiny sa postupne vytráca z dohľadu.

Možno sme sa len objedli dobre poznaného
Chuť nového nás jednoducho vábi, priťahuje, zmocňuje sa našich chuťových pohárikov po okrajoch jazyka. Áno, sme nespokojné. Možno sme sa totiž nedobrovoľne stali obeťami mužského pokolenia; nikto sa nás totiž nespýtal, či sa cítime na to, aby sme sa stali sa matkami, poslušnými ženami a schopnými gazdinkami. Možno, skrátka, niektoré z nás pociťujú, namiesto varenia, rozkoš v šoférovaní. Možno je našim poslaním spájať národy, namiesto vychovávania detí. Možno sme schopné veľkých fyzikálnych objavov, umeleckých zázrakov a majstrovských športových výkonov, nie stať sa poslušnými manželkami.

modelka

Áno, svet je iný, mení sa z hodiny na hodinu, z roka na rok. Dnešné storočie sa preto môže javiť trochu prevrátené naruby. No naučme sa, že nie všetko, čo sa odkláňa od princípov a ustálených noriem, je naozaj zlé. Možno sa behom nasledujúcich rokov žena stane tým, o čo sa dnes pokúša. Oceňovanou, vytrvalou a ambicióznou bytosťou, rovnajúcou sa v každom bode mužovi. Vyrovnané pohlavia bez náznaku feminizmu či mačizmu.