Zmenky vás môžu riadne potrápiť

Obchodovanie, investovanie, burzy či cenné papiere sú pre mnohých z nás „španielska dedina“, preto sa do týchto vecí nepúšťame. V tomto biznise treba mať prehľad a vedieť predvídať, možno by sa zišiel aj akýsi siedmy zmysel, aby sme neskončili v totálnom bankrote. Zmenka, ktorú treba splatiť, totiž môže byť ťažký oriešok.

Nie je podpis ako podpis

Zmenka je výraz pre obchodovateľný cenný papier. Na nej je napísaná určitá suma, ktorú je povinný zaplatiť dlžník majiteľovi zmenky, a to do určeného času, na danom mieste a presnú sumu, ktorá je na zmenku uvedená. Všetko musí byť k dispozícii v písomnej forme a musí zároveň spĺňať aj všetky požadované náležitosti, ktoré sú uvedené v zákone. Úpravu zmeniek po právnej stránke spresňuje aj dohoda, Ženevská zmenková konvencia, ktorej podstatou je znenie jednotného používania zmeniek, podpísalo sa pod ňu 35 štátov už v roku 1930 a všetky ju majú v právnych úpravách svojich zákonov. Platí aj na Slovensku.

Na portáli ezmluva.sk si záujemcovia nájdu všetky potrebné informácie z oblastí daní, noriem, zákonov či práva, správca portálu sa snaží osloviť menších a stredných podnikateľov či bežných občanov a podporiť ich v tom, aby sa nebáli pri akýchkoľvek problémoch právneho charakteru alebo pri vypĺňaní žiadosti či zmluvy osloviť ich a požiadať o radu a pomoc. Mnoho ľudí sa totiž vinou neznalosti problematiky dostane do veľkých ťažkostí, s ktorými si bez právnej rady nedokážu pomôcť. Jednou z foriem zadlženia je zmenka.

Každý prevod zmenky https://ezmluva.sk/zmluvy/prevod-zmenky môžete previesť na iného človeka, treba to urobiť písomne, s podpisom toho, kto zmenku prevádza, so všetkými náležitosťami ako je dátum narodenia, bydlisko, rodné číslo, občianstvo a presnou sumou, napísanou aj slovom, dátum, čas a miesto prepisu zmenky.

Poradiť sa je niekedy jediná možnosť

Ezmluva.sk je spoločnosť, ktorá okrem spomínaných právnych rád aj predáva novozaložené spoločnosti aj firmy s históriou ľuďom, ktorí by radi ihneď začali s podnikaním. Všetky potrebné náležitosti vybavia za nových majiteľov, čím im ušetria kopu času, nemusia behať po úradoch, ale o pár dní môžu začať podnikať pod logom novej firmy.

You May Also Like