Separujme správne

Do žltých nádob vhadzujeme plasty, do modrých papier a do zelených sklo. Kovové obaly a nápojové kartóny majú svoje vlastné odpadové nádoby, alebo ich vyhadzujeme spolu s plastom. Viete si však poradiť ozaj s každým materiálom, ktorý sa objaví vo vašej domácnosti?

flačška
 
PAPIER
 
Papier sa zbiera preto, aby z neho bol vyrobený ďalší papier. Rozomelie sa, povarí, usuší, vybieli a na svete je takzvaný recyklovaný papier. Tento proces sa však nedá opakovať do nekonečna. Preto do koša na papier nepatrí odpad z už niekoľkonásobne recyklovaného papiera. Ide hlavne o kartóny z vajec a rolky z toaletného papiera. Tieto predmety, boli totiž recyklované už niekoľko krát. Poväčšine veľmi veľa krát. Preto ich ďalšie spracovanie nie je možné. Vhoďte ich do zmiešaného odpadu, alebo kompostu. Použiť ich môžete napríklad aj na zakladanie ohňa v peci.

pneu
 
Ďalšou chybou je príliš znečistený papier. Hygienické vreckovky, toaletný papier, alebo mastné obaly taktiež neseparujte.
Ak ku triedeniu pristupujete naozaj seriózne, možno z obálok odstraňujete ten maličký kúsok fólie. Máme pre vás dobrú správu. Toto robiť nemusíte. Obálku môžete pokojne vhodiť do koša na papier aj s týmto fóliovým kúskom.
 
 
POLYSTYRÉN
 
Viete kam patrí polystyrén? Medzi plasty. V prípade, že je znečistený od omietky, alebo nejakej tej inej  stavebnej chémie, patrí do stavebného odpadu. Na ten neexistujú samostatné kontajnery, musíte ho odniesť do miestneho zberného dvora. Do žltej nádoby na odpad teda patria polystyrénové obaly od elektrospotrebičov, alebo iné obaly. Stavebný polystyrén do nich vhadzujte iba vtedy, ak nie je ničím znečistený.
 
 
ČO S PNEUMATIKAMI ?
 
Pneumatiky nepatria do žiadneho z košov na separovaný zber. Dnes sa však môžete stretnúť aj s takou zvláštnou vecou, že ich od vás nevezmú ani v zbernom dvore. Jediná možnosť je nájsť autoservis, ktorý od vás pneumatiky vykúpi. Vďační však budete i vtedy, ak od vás nejaký ten automechanik pneumatiky zoberie bez finančnej odmeny.
SKLO
 
Do modrej nádoby na sklo, patria prevažne iba fľaše od nápojov, poprípade kuchynský riad z číreho skla, napríklad poháre. Treba si uvedomiť, že ani črepiny z taniera nie sú sklo, ale keramika. Samozrejme to neplatí v prípade, ak vlastníte dizajnový, sklenený servis. Zrkadlá, keramika, okenné sklá a ani sklo z auta, v modrej nádobe nemajú svoje miesto.
 

KOVOVÉ OBALY
 
Medzi kovové obaly patria plechovky od nápojov, prázdne konzervy, či kovové vrchnáky od zaváranín. Obaly od sprejov, alebo lakov patria skôr medzi objemný, poprípade stavebný odpad. S tým vám už poradia v zbernom dvore. Tetrapak, teda kartónovo- hliníkové obaly, v ktorých najčastejšie nájdeme mlieko, paradajkové pretlaky, alebo džúsy, patria tiež medzi kovové obaly. Na miestach, kde takýto kontajner nie je, ich vyhadzujte spolu s plastom.

You May Also Like