Právo na život

Právo na život, spolu so všetkými ostatnými právami, patrí medzi Základné ľudské práva a slobody. Patrí mu náležitá prvá priečka, ktorá vysvetľuje jeho dôležitosť. Všetky práva, ktoré my ľudia máme, sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné, nezrušiteľné a univerzálne, znamenajúc, že platia pre všetkých ľudí rovnako, nehľadiac na farbu pleti, vierovyznanie, štátnu príslušnosť, národnosť, vek, pohlavie alebo sexuálnu orientáciu.

kytka
 
Čo ak sa ale človek dobrovoľne vzdá svojich práv na život?
V súčasnom svete existujú často prípady, kedy človek odmieta právo na život a vyberie si namiesto života smrť. V tomto článku sa nebude rozoberať ukončenie života samovraždou, ale možnosťou eutanázie, ktorá sa v mnohých štátoch legalizuje a stáva sa možno až príliš populárnou. Podľa tvrdení a viacerých vyjadrení rôznych analytikov a špecialistov na danú problematiku, by mala byť možnosť eutanázie sprístupnená len ľuďom, ktorí napríklad trpia nevyliečiteľnou chorobou, ktorá ich len vyčerpáva, spôsobuje im veľké bolesti a možno znepríjemňuje život im a aj ich najbližším. Určite by ale právo na eutanáziu nemali dostať deti a mladiství do osemnásteho roku života.

prstýnky
 
A čo ak matka nechce dať život dieťaťu?
Moderná doba prišla s mnohými výdobytkami a uľahčeniami nášho života, ako je napríklad aj možnosť interupcie. Mladé, nedospelé mamičky nemusia dávať deti na adopciu, deti, splodené z násilného kriminálneho činu, deti, ktorým bola už v maternici diagnostikovaná nejaká vážnejšia choroba alebo postihnutie, to všetko sa nemusí stať, a môžu byť “vytiahnuté” z tela matky. Na Slovensku právo na život majú všetky bytosti, od tretieho mesiaca maternicového vývinu až po smrť. Tretí mesiac preto, lebo dovtedy je u nás povolená interupcia. Mnohé katolícke smery to nepovoľujú, napr. Poľsko, ktoré ilegalizovalo interupcie. Hovoria, že je to zásah do života človeka, zásah do jeho práv na život.

antikoncepce
 
Každý jeden z nás má právo na život a nemali by sme ním plytvať. Pravdou ale ostáva, že u nás stanovená lehota 3 mesiace je asi najvyhovujúcejšia, aj čo sa zistenia rôznych postihnutí týka.

You May Also Like