Sme len hodnota kalkulovaná peniami. Kde je naša ľudskosť?

Vravíme o nich, že sú hlavným dôvodom sociálnej nerovnosti a rozdielov, takisto podvodov či dokonca príčinou vojnových konfliktov a vzájomnej nenávisti.
Na druhej strane si s nimi automaticky spájame pocit šťastia a komfortu. Ich dispozícia je v dnešnom svete najväčším bohatstvom. Prečo máme peniaze?
V nejednom prípade nimi zahaľujeme skutočné hodnoty spojené s duševnou a morálnou stránkou či vzájomné tolerovanie sa a spoluprácu. Zahmlievame ich skutočnú podstatu a dôvod ich vzniku, ktorý mal byť len nástrojom a pomôckou k tomu, aby sme ako spoločnosť dokázali vzájomne fungovať. Mali byť iba predmetom, v popredí mali zostať skutočné, prečo človeka potrebné hodnoty.

úspory

Z predmetu a pomôcky sa však stala nadhodnota týchto vecí, na akých nám skutočne záležalo. Vlastne tento nástroj začal pôvodné hodnoty postupne zabíjať.
Preto si myslím, že systém nadradenosti peňazí je našou duševnou a morálnou záhubou, ktorá zakrýva to, čo je pre nás ako spoločnosť a ľudí naozaj dôležité. Týmto skutočne hlúpym nadhodnotením peňazí vlastne peniaze samy o sebe strácajú svoj význam, ako aj ľudské bytosti strácajú pravý význam svojho bytia. Bytia, ktoré je dnes vlastne kalkulované predovšetkým na peniaze a na to, kto ich koľko má. V podstate 90 % vecí v dnešnom svete vzniklo a vzniká hlavne z dôvodu videnia seba samého s vyšším príjmom alebo rýchlym ziskom.

čas

Teda vo väčšine prípadoch už zrejme netvoríme z dôvodu samotnej podstaty tvorby a spoločenského obohatenia našej kultúry a sociálneho života, ale predovšetkým z dôvodu, aby sme získali peniaze. Priznajme si, to je ten hlavný dôvod.
Je síce pravda, že tento dôvod nás motivuje k práci a k tvorbe, ale je zároveň neefektívne, ak sú pre nás, ako spoločnosť peniaze prioritnou alebo vlastne jedinou motiváciou. Tá totiž maže z našich hláv hodnoty a ciele, ktoré sú pre nás a ďalšie generácie oveľa podstatnejšie, než len papierová bankovka.

You May Also Like