Ako sa dá začať podnikať a pritom ušetriť čas?

Dobre vieme, že začať s podnikaním, že to sa nedá len tak, lusknutím prsta. Bohužiaľ to nefunguje ani tak, že by stačilo prísť s nejakým dobrým nápadom a ono sa ten biznis už rozbehne. Je totiž pomerne dosť idealistov a potenciálnych podnikateľov, ktorí v sebe nosia funkčné nápady, no odrádza ich čas pri zakladaní vlastnej firmy. Teda fakt, že k rozbehnutiu biznisu potrebujú disponovať firmou, túto založiť- čo je pomerne zdĺhavý proces, pri ktorom vás navyše môže odradiť byrokracia a niekedy žiaľ aj neochota úradníkov. A takisto je známe, že v tejto fáze sa podnikateľ nezaoberá plánovaným obchodovaním, ako skôr pravidelným navštevovaním úradov. A keď má do toho človek ešte oficiálnu prácu, do ktorej pravidelne chodí, z časového hľadiska je založenie firmy takmer nepredstaviteľné.

Podnikateľ, hodiny, čas

Teda nefunguje to tak, že by človek dostal nápad a teraz by mohol ihneď začať predávať svoje služby či produkty verejnosti. Musí si založiť firmu a táto vzniká jej zápisom do Obchodného registra. Popritom je tiež výhodou, ak sa táto zaregistruje na daňovom úrade ako platca DPH. K niektorým obchodným, resp. podnikateľským činnostiam je najvhodnejšia spoločnosť s ručením obmedzeným, tá je z hľadiska podnikateľských subjektov na Slovensku najrozšírenejšia. Pri takejto obchodnej spoločnosti (s.r.o.) je však okrem zmienených úkonov potrebné aj splatiť minimálne základné imanie.

Nápad, žiarovka

Firmy sa spravidla ale nemusia iba zakladať. Najmä v súčasnosti sme svedkami toho, že ak sa napríklad podnikateľ či živnostník potrebuje rýchlo chytiť nejakej príležitosti a potrebuje k tomu už zmienenú eseročku, túto si môže kúpiť a využiť ponuku sro na predaj.

  • V takomto prípade sa prevedie obchodný podiel spoločnosti na kupujúceho. Záujemca môže kúpiť menšinový alebo väčšinový podiel, no takisto kúpiť celú spoločnosť a využiť k tomu napríklad predzaložené ready made s.r.o. pripravené na predaj.