Čo je potrebné splniť, ak chcete poskytovať daňové poradenstvo ako fyzická osoba

Komora združujúca osoby poskytujúce danove poradenstvo zaznamenáva každoročný nárast počtu poradcov a aj z tohto dôvodu je nesmierne dôležité zabezpečiť čo možno najvyššiu úroveň profesionality v rámci poskytovania príslušných služieb. Poskytovanie daňového poradenstva by teda v praxi malo byť určitým privilégiom a poradcami v oblasti daní by mali byť výlučne tí najlepší uchádzači. Ak sa teda chcete živiť poskytovaním služieb daňového poradenstva, je tomu potrebné podriadiť aj adekvátnu dávku času a skúsenosti v tejto oblasti viete nadobudnúť z pozície daňového asistenta.  
 firemní schůzka

Daňové poradenstvo a nároky kladené na budúceho poradcu 

 
Prax na pozícii asistenta má samozrejme určité nároky, čo sa týka potrebnej dĺžky a nutné je dokladovať minimálne trojročné obdobie. V rámci tohto času sa uchádzať môže zúčastňovať na seminároch a ich obsahovou náplňou je odborná príprava na skúšku. Skúška teda pozostáva z relatívne veľkého množstva otázok a semináre umožňujú adeptom na poskytovanie daňového poradenstva rozobrať si jednotlivé otázky do hĺbky. Po absolvovaní praxe v zákonom predpísanej dĺžke 3 roky má uchádzač možnosť prihlásiť sa na spomínanú skúšku a jej obsahovú náplň vymedzuje Slovenská komora daňových poradcov a príslušná legislatíva.  
 
Pozrime sa teda na požiadavky v širšom pohľade. Začneme teda absolvovaním vysokoškolského vzdelania minimálne druhého stupňa a to musí byť v ekonomickom alebo právnickom obore. Dosiahnuté vzdelanie samozrejme musí vedieť absolvent preukázať diplomom. Ďalšou podmienkou je prax v odbore v minimálnom rozsahu 5r. alebo vyššie uvedená prax na pozícii asistenta daňového poradcu. Absolvovanie tejto praxe je preukázateľné napr. príslušným potvrdením od zamestnávateľa. Daňové poradenstvo a poskytovanie služieb v tejto oblasti je prísne regulovaným odvetvím a uchádzač musí byť tiež bezúhonným, pričom toto je preukázateľné výpisom z registra trestov. Poslednou požiadavkou je právna spôsobilosť, ktorá je preukázateľná príslušným vyhlásením.  

podpis smloouvy
 
Samotná skúška pozostáva z dvoch častí, ústnej a písomnej. Písomná časť pozostáva z oblasti občianskeho, obchodného a daňového práva, ekonomiky, účtovníctva a financií. Len tzv. nadrilovanie správnych odpovedí rozhodne nestačí, poznatky je nutné vedieť aplikovať i do praxe. Po absolvovaní písomnej časti nasleduje ústna a jej neodmysliteľnou súčasťou je preverenie vedomostí prostredníctvom rozhovoru medzi adeptom a komisiou.  
 
Využite kvalitné služby odborníkov, viac nájdete na webovej stránke https://www.easystart.sk/.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

You May Also Like